Eksamen visuelle kunstfag, 2017

Eksamen visuelle kunstfag, 2017

Eksamen visuelle kunstfag, 2017

08.06.2017

Oppgaven var å lage et utkast til utsmykking av inngangspartiet i Trysil kulturhus i format 20×40. Hovedmotivet skulle være trysilskog, og man skulle forenkle og abstrahere motivet. Man skulle bruke virkemidlene lys, farge og komposisjon for å oppnå et bevisst uttrykk. Inspirasjon skulle man hente fra kunsthistorien, perioden 1600-1900. Blikkfanget skulle plasseres i det gylne snitt. Jeg fikk karakter  6.

Som utgangspunkt til motivet mitt har jeg brukt et foto jeg selv tok i fjord høst. Jeg synes det er en god kilde med tanke på tema og oppgave – det representerer trysilskog på en fin måte, med både trær, lyng, løv, mose og myr. I tillegg egner kilden seg godt med tanke på kravet om format og komposisjon.  

privat foto

privat foto

Som inspirasjonskilder har jeg brukt to av Claude Monetsbilder. Den ene kilden viser et impresjonisme-uttrykk av flere grønne flater,med spill av gult lys. Det andre viser i større grad impresjonismens abstraheringog forenkling. Jeg har også hentet noen trekk fra romantikken, der viser et forsvinningspunkt som fører blikket inn mot midten og en drømmende atmosfære.

Leave a Reply